Coronavirus

Beste relatie,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. We krijgen heel veel vragen van relaties van ons kantoor.
Daarom sturen we deze mail. Het kan zijn dat de mail niet voor u van toepassing is, maar het leek ons raadzaam iedere relatie aan te schrijven.

Wij adviseren allereerst om de volgende sites te volgen, waar nodig schrijf u in voor de nieuwsbrief. Wij doen af en toe een update, maar niet dagelijks.

https://www.ant-tandartsen.nl/themas/coronavirus/coronavirus

https://www.uwv.nl/werkgevers/tijdelijk-minder-werk/index.aspx

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

De ontwikkelingen rond de bestrijding van het coronavirus zijn in een volgende urgente fase gekomen.
De diverse beroepsverenigingen (o.a ANT) adviseert om, met ingang van maandag 16 maart 2020 en in ieder geval geldend tot maandag 28 april 2020, de reguliere zorgverlening op te schorten en over te gaan op het uitsluitend behandelen van spoed bij niet-corona patiënten.
Het is op dit moment van het grootste belang om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en daarmee de verspreiding van het virus af te remmen.

Deze maatregel kan grote consequenties hebben voor uw bedrijfsvoering.
Onderstaand zetten we dit voor u op een rij:

Inkomen:

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Vanwege vrees voor het coronavirus kan ik geen werk verrichten. Keert een arbeidsongeschiktheidsverzekering dan uit?
Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt inkomensverlies ten gevolge van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daar is in deze situatie geen sprake van.

Ik ben zzp’er, ik ben ziek geworden door het coronavirus en kan daardoor niet werken. Kan ik een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?
Ja.

Ik ben zzp’er, ik ben in quarantaine geplaatst en kan daardoor niet werken. Kan ik een beroep doen op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering?
Nee, als iemand om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking.

Verzuimverzekering
Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer wegens ziekte door het virus niet in staat is om zijn werk te verrichten?
Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant.

Keert een verzuimverzekering uit als mijn werknemer niet in staat is om zijn werk te verrichten omdat hij in quarantaine geplaatst is?
Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling.

Schadeverzekeringen:

Bedrijfsschadeverzekering
Helaas bestaat er geen verzekering voor dit grote probleem.
De bedrijfsschadeverzekering dekt misgelopen winst door schade, maar dan gaat het om materiële schade zoals de gevolgen van brand of waterschade.
Het besmettingsgevaar van een epidemie valt hier niet onder.

Aansprakelijkheid
Ik ben ziek geworden door een collega die het virus heeft opgelopen en daarna op kantoor verschenen is. Kan ik mijn werkgever aansprakelijk stellen?
Om iemand daarvoor aansprakelijk te stellen, moet je kunnen aantonen dat hij/zij een onrechtmatige daad heeft gepleegd, die hem haar kan worden toegerekend en dat daardoor de schade is veroorzaakt. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.

Reis- en annuleringsverzekering:

Annuleringsverzekering
Ik wil mijn reis annuleren vanwege het coronavirus. Krijg ik de annuleringskosten vergoed?
Nee, de annuleringsdekking binnen uw reisverzekering biedt geen dekking bij annulering vanwege de uitbraak van het Coronavirus.
Wij adviseren u om contact op te nemen met het reisbureau, de touroperator of de vervoersmaatschappij waar de reis is geboekt.
In overleg kan de reis omgeboekt worden, of wellicht komt u in aanmerking voor een vergoeding van de annuleringskosten.

Kan ik mijn annuleringsverzekering nog opzeggen en de premie terugkrijgen als ik niet meer op reis ga?
Uw doorlopende reisverzekering is dagelijks opzegbaar met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.
Voor een Kortlopende annuleringsverzekering geldt, dat u deze niet tussentijds kunt opzeggen. De kortlopende Annuleringsverzekering is namelijk al geldig op het moment dat u deze afsluit en een deel van het risico is al gelopen op het moment dat u uw reis wilt annuleren.

Doorlopende reisverzekering
Ik moet langer op mijn bestemming blijven. Bijvoorbeeld omdat ik in quarantaine moet, of omdat het openbaar vervoer vertraagd is. Krijg ik extra verblijfskosten en voorzieningen zoals eten en drinken vergoed?
Extra kosten worden tot een maximum per dag vergoed wanneer u zelf besmet bent met het coronavirus.

Bent u zelf niet besmet met het coronavirus, dan biedt de extra kosten dekking op de polis van uw reisverzekering geen dekking. Het uitbreken van een virus is geen verzekerde gebeurtenis.
Wij adviseren om contact op te nemen met het reisbureau, de touroperator of de vervoersmaatschappij waar u de reist hebt geboekt. Wellicht komt u in aanmerking voor een vergoeding van de extra verblijfskosten.

Ik wil eerder naar huis. Worden deze kosten vergoed?
Nee, deze kosten worden niet vergoed. Deze kosten vallen onder de rubriek annulering en deze rubriek biedt geen dekking.
Het uitbreken van een virus is geen verzekerde gebeurtenis en daarom worden de kosten van vroegtijdige terugkeer niet vergoed.

Voor mijn bestemming geldt een negatief reisadvies. Biedt de verzekering dan dekking?
Ja, de reisverzekering blijft geldig. Als u in verband met ziekte wordt opgenomen, dan vergoedt uw reisverzekering de geneeskundige kosten die niet door uw zorgverzekeraar vergoed worden.

Ik heb kosten gemaakt omdat ik veel moet bellen met instanties. Worden mijn telefoonkosten vergoed?
Telefoonkosten worden alleen vergoed als er sprake is van een verzekerde gebeurtenis. Het coronavirus is geen verzekerde gebeurtenis.
Deze telefoonkosten krijgt u dus niet vergoed. Mocht u echter ziek worden vanwege het coronavirus of in het ziekenhuis worden opgenomen, dan worden deze kosten wel vergoed.
Hetzelfde geldt dan voor extra reis- en verblijfskosten van andere verzekerden. Hiervoor gelden afhankelijk van de gekozen dekking maximale bedragen.

Ik heb mijn vlucht gemist vanwege het coronavirus. Kunnen jullie een nieuwe vlucht regelen?
Nee, hiervoor dient u contact op te nemen met het reisbureau, de touroperator of de vervoersmaatschappij.

Mijn vlucht is geannuleerd door de vliegtuigmaatschappij. Worden deze kosten vergoed?
Nee, wij adviseren u om contact op te nemen met de vliegtuigmaatschappij. Zij zullen de reis vergoeden of een alternatieve vlucht aanbieden.

Werktijdverkorting en andere tips:

– Aanvragen van werktijdverkorting voor personeelsleden;
– Bank of leasemaatschappij vragen om uitstel van de aflossing
– Verzoek om factoring termijn te verkorten.

Op de site van de beroepsvereniging maar ook op de site van de uw en kvk is hier informatie over te vinden.

https://www.uwv.nl/werkgevers/tijdelijk-minder-werk/index.aspx

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

Tot slot:

Mochten er vragen zijn, mail naar info@karssenfinancieel.nl
Graag verwijzen we u naar onze website of naar onze facebook pagina van Karssen Financieel voor nieuws en actuele ontwikkelingen.
Wij adviseren ook de site van de www.knmt.nl en www.ant-tandartsen.nl goed in de gaten te houden. Hier volgen diverse updates.

Schrijft u zich ook in op de nieuwsbrief van de betreffende beroepsverenigingen.

Met vriendelijke groet,
Team Karssenfinancieel

Ruimtesonde 19
3824 MZ Amersfoort
033-7410111
info@karssenfinancieel.nl

Inschrijven nieuwsbrief Karssen Financieel