Particulieren

Particulieren

Iedereen loopt risico’s in het dagelijkse leven. In het verkeer, tijdens het sporten of op het gebied van aansprakelijkheid. Deze risico’s brengen onzekerheid met zich mee. Om je leefsituatie en waardevolle bezittingen te beschermen, kun je bepaalde risico’s verzekeren. Soms vind je dat wel nodig, soms niet. Er zijn verplichte verzekeringen, bijvoorbeeld voor je eigen huis of auto. Maar andere verzekeringen, zoals rechtsbijstand of een kunst- en kostbaarhedenverzekering, nemen ook heel wat zorg weg. Op basis van een zorgvuldige afweging komen we tot een goede oplossing welke bovendien up-to-date wordt gehouden.

Een aantal voorbeelden van verzekeringen zijn:

Aansprakelijkheidsverzekering

Breng je iemand materiële schade toe? Dan kan hij je hiervoor aansprakelijk  stellen en de kosten op jou verhalen. Ook als jouw minderjarige kinderen, je huisdieren of  personen die onder jouw verantwoordelijkheid vallen de schade hebben veroorzaakt,  ben je aansprakelijk. Met een aansprakelijkheidsverzekering – ook wel  WA-verzekering genoemd – dek je je in tegen de kosten van de schadevergoeding.  Soms is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht, bijvoorbeeld als je een  auto of motor koopt.

Opstal/gebouwenverzekering

Een verzekering van je huis of bedrijfspand tegen risico’s als brand, storm, inbraak en andere schade. Een opstalverzekering is verplicht bij het afsluiten van een hypotheek.

Autoverzekering

Een verzekering die dekking biedt tegen schade aan en/of diefstal van je auto en/of schade die jij als bestuurder veroorzaakt. Er zijn drie gebruikelijke dekkingsvormen: de (verplichte) WA-verzekering, beperkt casco en volledig casco (all-risk).

Pleziertuigverzekering

Een verzekering die dekking biedt bij verlies van of schade aan pleziervaartuigen, inclusief inboedel, aansprakelijkheid en bijkomende kosten.

Karssen Financieel denkt niet alleen met je mee, maar kijkt ook samen met je vooruit. Wij leven ons in in de financiële situatie van jou en je gezinsleden. We zoeken naar passende en effectieve oplossingen, waarbij we je op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen. Dat biedt zekerheid. Krijg je te maken met een schadegeval, dan bieden wij je vanzelfsprekend alle hulp.

Inschrijven nieuwsbrief Karssen Financieel